Troels Laursen

Troels Laursen

Om bloggen

Et billede siger mere end tusind ord.
Siger man.
Et kunstværk er til i rummet, og en tekst er til i tiden.
Et kunstværk står i et rum, mens en tekst fortæller i tid. Men kan man forene rum og tid?
Poesi er et talende billede, mens kunstværket er stum poesi.
Kan man krydse tavshed og tale?
Måske.
Poesien. Teksten.
Det er i hvert fald mit ærinde - med andre ord kunst i ord og kritík.

Kunst og Politik

AnmeldelserPosted by Troels Wed, May 01, 2019 15:04:56

Kunsten og historien

Trykt i NORDJYSKE den 29. april med tre ud af seks stjerner

Folkets tid

Martin E.Q. Grunz

160 sider, rigt illustreret

300, - kr

Gyldendal

Få dage efter denne udgivelse, havde disse 7 værker af Jacob Brostrup, til Socialdemokratiets gruppeværelse på Christiansborg, allerede skabt stor diskussion. Om både politisk kunst og ikke mindst om, hvad der er god kunst i det offentlige rum. Og skal politikerne blot heppe på kunsten, eller skal de rækker ind i den og være aktive medspiller i den. En af dem er Henrik Sass Larsen, som fik ideen til projektet. Han siger: ”I Socialdemokratiet er vi stolte af vores historie. Vi er et parti som snart er 150 år gammelt og som har sat markante aftryk på den nyere Danmarkshistorie. Vi tør endda hævde at Socialdemokratiets historie er lig med Danmarks. Det er os og vores idegrundlag som har skabt det moderne velfærdssamfund”. Og politikernes opdrag til kunstneren var at skildre Socialdemokratiets og arbejderbevægelsens historie, ideer, begivenheder og personer og lade det være monument for det samlende og fælles.Og den unge kunstner brugte sammen med historiker Martin Ejner Olsen Grunz, flere måneder på at finde ud af, hvordan man gik til sådan en opgave, så man kunne komme hele vejen rundt om Socialdemokratiet, arbejderbevægelsen, velfærdsstaten og det moderne Danmark's historie. Hvert værk undersøger og fremstiller mange dele af historien, både de kendte og de mindre kendte, de accepterede og de mindre accepterede. Historien er retrospektivt aldrig entydig, derfor vil der være elementer i værkerne, som skaber diskussion, og forhåbentlig giver et endnu mere nuanceret blik på den historie, som vores fælles fremtid bygger på.Jacob Brostrup sagde selv; "Jeg fik denne opgave i december 2016, lige efter Trump var blevet valgt, og man begyndte at tænke på om der ikke var noget mere seriøst at beskæftige sig med i denne verden end fri fantasi. Derfor var jeg heller ikke et øjeblik i tvivl om at jeg skulle sige ja til opgaven og Trump begyndte hurtigt at lave politik på fiktion, så derfor virkede det pludselig helt korrekt, at lave kunst baseret på virkelighed”.

Bogen giver sit syn på det skifte, der sker i Danmarkshistorien fra arbejderbevægelsens stiftelse i 1871 og frem til i dag. Alt sammen set ud fra et socialdemokratisk udgangspunkt. Det handler om partiets selvforståelse i dag. Fra salget på Fælleden og forfatningskampen, parlamentarismen og Påskekrisen, Staunings pragmatik i 30’erne, samlingsregeringen under krigen og efterkrigstidens kamp for at bevare Danmark som et demokratisk samfund med etablering af velfærdsstaten, internationalt arbejde efter opbrud i Østeuropa og en nutid med mange konflikter. Og den forsøger med disse syv detaljerige malerier at skabe en fortælling om historien fra arbejdskamp til velfærdsstat suppleret med historiske fotos. Brostrup værker er ubetinget flotte og med hans genkendelig teknik, der skubber forskellig rum og tider sammen i et værk er godt udført. Og er med til at vise at politisk kunst, som for nogen vil være propaganda, stadig kan laves og skabe debat. Bogen viser at kunst, liv og politik aldrig er objektiv. Læs bogen og tag del i diskussionen.

Troels Laursen
Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.