Troels Laursen

Troels Laursen

Om bloggen

Et billede siger mere end tusind ord.
Siger man.
Et kunstværk er til i rummet, og en tekst er til i tiden.
Et kunstværk står i et rum, mens en tekst fortæller i tid. Men kan man forene rum og tid?
Poesi er et talende billede, mens kunstværket er stum poesi.
Kan man krydse tavshed og tale?
Måske.
Poesien. Teksten.
Det er i hvert fald mit ærinde - med andre ord kunst i ord og kritík.

Jørgen Haugen Sørensen i Domhuset

AnmeldelserPosted by Troels Sat, April 19, 2014 09:45:07

Jørgen Haugen Sørensen i Domhuset

Trykt i Nordjyske Stifstidende den 18. april 2014 - med fire stjerner...:

Ny lille bog dokumenterer Haugen Sørensens hovedværk til Domhuset i København.

I denne bog følger fotograf Simon Lautrop i mange billeder kunstnerens arbejde fra

juni 2010, hvor arbejdet blev påbegyndt med de fem ler-relieffer, der bærer fællestitlen “Alt imens” til de flade nicher på langsiden af Domhusets retssal 60’s vægge, til de står og hænger færdige ved indvielsen her i marts i år.

Og Jørgen Haugen Sørensens udsmykning af Domhuset er et godt eksempel på, at det offentlige i den senere tid igen er begyndt at bruge kunsten, som et aktivt og et væsentligt element i den fortælling og den stemning, som skal videregives til brugerne af de offentlige bygninger. Det har længe været tilfældet i kirkeudsmykningen, men begynder nu også at blive praksis i andre offentlige bygninger. For enevælden skulle billedkunsten udtrykke magt og autoritet og afstand mellem borger og fyrste. I dag kan den udtrykke sig om almen-menneskelige forhold og samtidig tage stilling til den herskende orden eller uorden. Og her er bidrag Haugen Sørensen et, der rykker.

Værkerne spiller sammen med retssalen og dens funktion men har også deres helt egen dagsorden. Jørgen Haugen Sørensen viser os den verden, der udspiller sig uden for salen og inde i os selv. En voldsom verden fuld af vold og bestialskhed, som stiller menneskets skyggesider til skue. Skyggesider som vi alle har i større eller mindre grad. Og dermed udtrykker Haugen Sørensen med sine værker på stærk vis, hvor svært det er at dømme mellem godt og ondt. På den måde vil reliefferne indgå i hele domhusets bestræbelse på at skabe et forhold mellem orden og uorden, og forsøget på at få det menneskelige, ofte voldelige drama, sat ind i samfundets rammer og at retfærdighed er en kompliceret størrelse sat overfor det liv.

Forhistorien er at Thorvaldsen i 1806 fik, af bygningens arkitekt C. F. Hansen, til opgave at udføre udsmykningen til huset. Thorvaldsen udførte flere skitser til relieffer, til Domhusets facade, men udsmykningen blev dog aldrig gennemført. Den ambitiøse billedhugger Thorvaldsen var godt på vej til at blive verdensberømt i Rom, og opgaven i København var knap så attraktiv, fordi C. F. Hansen af økonomiske grunde kun ønskede skitser og udkast fra Thorvaldsens hånd. Andre skulle så i København udforme den endelige udsmykning til bygningen efter Thorvaldsens skitser. Den dag i dag er facaden uden udsmykning. Indvendigt havde Råd- og Domhusets arkitekt også tænkt sig en figurativ udsmykning, der heller ikke blev gennemført. Før nu. Og heldig er det for os i dag. Og Jørgen Haugen Sørensen er den største billedhugger vi har lige nu og dermed mere end en værdig arvtager af Thorvaldsens opgave.

Morten Søndergaard har skrevet digte med udgangspunkt i overværede retssager fra Domhusets retssal 60. Og de er skåret hårdt ud som var det mejselslag, der udgjorde rytmen og huggene i vidneberetningerne og dommene, der gør et stor indtryk.

Bogen her er en dokumentation af en proces og en kunstners arbejde og overvejelser omkring en udsmykningsopgave, som alle vil have en mening om. Hvad enten man kommer i Domhuset, som ansat, vidne eller anklaget og måske endda som dømt. Jeg vil mene at de alle ville kunne finde et ”spejl” og en genkendelighed, der både skrækker, ryster og er barmhjertig.

Udsmykningen i Københavns Domhus er en hjørnesten i Jørgen Haugen Sørensen produktion. Og bogen her er ganske vist ikke så omfangsrig og jeg kunne sagtens have ønsket mig en større bog, men den giver et flot og væsentligt indblik i og dokumentation af denne hjørnestens tilbliven og fuldførelse.

Troels Laursen

Jørgen Haugen Sørensen

I Domhuset

ISBN nr: 978-87-992506-3-9.

Pris: 100,-kroner

64 sider med mange fotos

Forlaget Picto