Troels Laursen

Troels Laursen

Om bloggen

Et billede siger mere end tusind ord.
Siger man.
Et kunstværk er til i rummet, og en tekst er til i tiden.
Et kunstværk står i et rum, mens en tekst fortæller i tid. Men kan man forene rum og tid?
Poesi er et talende billede, mens kunstværket er stum poesi.
Kan man krydse tavshed og tale?
Måske.
Poesien. Teksten.
Det er i hvert fald mit ærinde - med andre ord kunst i ord og kritík.

Islamisk kunst

AnmeldelserPosted by Troels Fri, January 05, 2018 08:00:32

Menneskefiguren i islamisk kunst

Trykt i NORDJYSKE den 3. januar med fem stjerner ud af seks

Kjeld von Folsach og Joachim Meyer

Menneskefiguren i islamisk kunst

Folk, fyrster og hellige mænd

Omfang: 244 sider, rigt illustreret

Pris: 300,-

Forlag: Davids Samling og Strandberg Publishing

Udgives i dansk og engelsk udgave

Engang satte nogle tegninger det halve af Danmark i den islamiske verden i brand. Og meget mere brand herhjemme. Og mange har siden troet, at det ikke er tilladt at afbilde mennesker inden for den islamiske kultursfære, og i hvert fald ikke profeten Muhammad. Det er dog en sandhed med modifikationer. Og nu er der endelig nogen, der har gjort sig den umage at se på, hvad billedforbuddet i islamisk og jødisk kultur egentlig har været brugt til i tidernes løb. I De Ti Bud, i Mosebøgerne, er billedforbuddet nævnt, alt efter hvordan man begynder optællingen af de ti bud, og gengivelser af mennesker blev fra et ortodokst, både jødisk og muslimsk synspunkt, og også i en del af den tidlige kristendom, betragtet som kritisable, for mennesket skulle ikke gå Gud i bedene ved at gengive noget, som Skaberen har skabt. Forbuddet handlede om, at man ville undgå, at der skulle opstå en tilbedelse af afbildningerne eller de afbildede personer, som jo så var afguder, hvilket var i modstrid med dogmet om at kun Gud, eller Allah, som den eneste skal tilbedes, som altings skaber.


På trods af denne modvilje mod afbildning af mennesker beskriver bogen, hvordan menneskefiguren alligevel altid har spillet en vigtig rolle i islamisk kunst.

Menneskefiguren optræder på mange brugsgenstande, men især inden for miniaturemaleriet har motivet en lang og rig tradition. Malerierne i bogen skildrer i høj grad fyrster, men også hellige mænd og helt almindelige mennesker, i form af illustrationer til fiktive fortællinger, skildringer af virkelige begivenheder og egentlige portrætter. Bogens forfattere Kjeld von Folsach og Joachim Meyer, begge fra Davids Samling. Bogen rummer desuden et bidrag af religionshistoriker Jakob Skovgaard-Petersen, der behandler menneskefiguren i den islamiske verden i med et moderne vestligt perspektiv. De giver alle en overbevisende og god indføring med teologisk indsigt og kunsthistoriske diskussioner, herunder en gensidige påvirkning mellem islamisk og europæisk kunst fremvist. Bogens tekster er yderst læseværdige og relevante også her efter Muhammedtegningerne. I mange tilfælde er det slående, at der ikke er stor forskel på, hvorledes gengivelser af mennesker optræder i den islamiske verden i forhold til vesten.


Derudover indeholder bogen en fornem præsentation af de 75 værker af internationalt format, som Davids Samling i København lige nu viser på en udstilling. Værkerne er inddelt efter temaer og kommer vidt omkring fra: Kvinder, Den religiøse sfære, hvor der ses afbildninger af mange af de mænd og kvinder, som islam har til fælles med jødedommen og kristendommen, for eksempel Noa, kong Salomon samt Jesus og Maria. Også profeten Muhammad ses på flere malerier, ligesom de mange personer, der i efterfølgende perioder har viet deres liv til Gud. Hverdagsliv, Kærlighed, med eksempler på forelskelse, ulykkelig kærlighed, erotisk begær og kærlighed til Gud.Et tema om de fremmedartede er også med. Her vises en fascination af mennesker fra andre kulturer og deres anderledes tøj og fysiognomier, som man mente fandtes ikke bare i verdens fjerne egne, men også i himlen og i helvede. Forskellene går sjælden på det racemæssige og ofte vidner værkerne om et stort kendskab, via handelsrelationer, til andre lande, som man også så som en mulig missionsmark og her kunne billedkunsten også bruges. Bogen, der kommer grundigt og vidt omkring, er fyldt med store og flotte illustrationer, der gengiver værker forbilledligt i et boghåndværksmæssigt høj kvalitet og layout, i en sjælden fin udførelse.

Troels Laursen