Troels Laursen

Troels Laursen

Om bloggen

Et billede siger mere end tusind ord.
Siger man.
Et kunstværk er til i rummet, og en tekst er til i tiden.
Et kunstværk står i et rum, mens en tekst fortæller i tid. Men kan man forene rum og tid?
Poesi er et talende billede, mens kunstværket er stum poesi.
Kan man krydse tavshed og tale?
Måske.
Poesien. Teksten.
Det er i hvert fald mit ærinde - med andre ord kunst i ord og kritík.

Jesusbog af Dalager og Bigum

AnmeldelserPosted by Troels Wed, May 31, 2017 11:18:33

Gå til kilderne

Trykt i Nordjyske den 30. maj med fire ud af seks stjerner

Rabbiens sidste dage

Af Stig Dalager og Martin Bigum

100 sider, pris 350,-kr

Peoples Press

Reformationens 500 år, som vi fejrer lige nu, havde med Martin Luther et slagord, der hed ”Ad Fontes”, og gik på at nu skulle man tilbage til kilderne. Og dermed direkte ned i det, det handlede om i Skriften. Bibelen skulle læses, så ikke kirken og traditionen kom til at skygge over Guds ord. Og siden da, er der kommet en masse bibler, også mange, der har været illustrerede, især for børn. Denne udgivelse af Stig Dalager og Martin Bigum er ikke en tegneserie, men mere en illustreret fortælling, og nok mest for voksne. Der genfortælles, ganske frit ud fra Det Nye Testamentes fire evangelier og Thomas-evangeliet, som er et af de evangelier, der ikke blev kanoniserede og dermed i Bibelen som vi kender den. Dette koptiske skrift fra omkring år 330 er præget af østerlandsk mystisk eller af gnosticismen, som udelukkende havde et åndeligt fokus og essensen af Jesu budskab, er ifølge denne Thomas, at menneskene skal frigøre sig fra hverdagslivet og finde sandheden inde i sig selv, og dyrke deres eget indre lys. Her forbliver det hele dog ikke kun i det åndelige, da der næsten direkte op af siderne står en masse støv og varme, så denne fysiske side af livet både kan ses og føles. Dalager ny fortolker denne jødiske vandreprædikant Josua ben Josef, som Jesus kaldes i bogen, og heri er hverken han eller Judas, der her er skildret som idealisten, som vi kender dem i evangelierne.

Tekst og billeder følger hinanden tæt og et vidneudsagn står tydeligt frem. Det hele foregår i skyggerne og ikke mindst, i det der ikke kan ses. Bigums s/h skitselignede sider er udtryksfulde med skarpe skygger på jorden og i ansigterne. De fleste illustrationer er med et perspektiv, hvor alt ses fra oven og fortælleren er den alvidende fortæller, så tegning og tekst tilsammen får en flot dramatisk effekt, så læseren selv bliver et vidne. Og derefter må læseren så afgøre med sig selv, hvad det var hun så. Der er ikke lagt en hel teologisk tolkning ned i teksten, der er mere tale om beskrivelser, som var det endnu et vidne, der aflægger sit vidnesbyrd, uden hel at forstå sig selv i det der skete. Det er meget velgørende, da det levner plads til læseren i denne kendte fortælling, der er en af vor kulturs største, så den alligevel fremstår ny og frisk. Bigums og Dalagers rabbier, læremesteren fra Nazareth, er både meget poetisk og sanseligt i sine skildringer og meget nærværende i sin søgen tilbage til kilderne, så beretningen er lige til at træde ind i.

Troels Laursen