Troels Laursen

Troels Laursen

Om bloggen

Et billede siger mere end tusind ord.
Siger man.
Et kunstværk er til i rummet, og en tekst er til i tiden.
Et kunstværk står i et rum, mens en tekst fortæller i tid. Men kan man forene rum og tid?
Poesi er et talende billede, mens kunstværket er stum poesi.
Kan man krydse tavshed og tale?
Måske.
Poesien. Teksten.
Det er i hvert fald mit ærinde - med andre ord kunst i ord og kritík.

Ole Tersløse - lost in the Clouds

Essay om kunst og kunstnerePosted by Troels Mon, January 02, 2017 16:26:32

Ole Tersløse - lost in the Clouds

Soloudstilling på Vendsyssel Kunstmuseum, Hjørring

Indtil den 5. marts 2017

(Tidligere trykt i Kunstmagasinet Janus, nr. 4 december 2016)

"Lost in the Clouds" er en engelsksproget, død metafor for at være forvirret, rundt på gulvet eller at have mistet orienteringen i forhold til en problemstilling.

Det er samtidig titlen på Ole Tersløses (f.1971) kommende soloudstilling på Vendsyssel Kunstmuseum, hvor han udstiller en række nye billeder, der viser børn, som er endt i situationer, de ikke magter, og som resulterer i en form for eksistentiel forvirring hos dem. Desuden indgår der også en enkelt skulptur i serien.

Billeder med skymotiver.

Billederne er udført som store lambdaprint monteret bag ellipseformede glas. Langt de fleste af disse arbejder skildrer en konflikt i et barns møde med en skyformation. Titlen "Lost in the Clouds" kan derfor også forstås helt bogstaveligt, og det er typisk for kunstnerens leg med konventionerne, at han på denne måde gør den døde metafor levende igen.

Skyen er et gammelkendt billedelement i dansk kunst. Kunstnere som Thomas Lundbye, Svend Engelund og Poul Anker Bech har gjort flittigt brug af skyen som stemningsskabende element i deres værker. Skønt indbyrdes vidt forskellige har disse malere dog det tilfælles, at billedelementet indgår i en naturskildring.

Sådan er det ikke med Ole Tersløses skyer. De optræder isoleret i et neutralt, gråt rum med barnet som eneste med- eller snarere modspiller. Skønt barnet og skyen hver især er realistisk gengivet, er de endt som brikker i et visuelt spil med ganske få aktører. Skyen spilles ud mod barnet, konflikten opstår, og herefter overlades alt til beskuerens egen fantasi og dømmekraft.

Når man har bemærket hvor enkle grebene i billederne er, er det så meget desto mærkeligere, at vi aldrig forstår spillets formål eller "meningen med det hele". Her er nogle eksempler på Tersløses fornuftsstridige scenerier:


Et barn kigger op på sin storebror, som er halvt tildækket af en skyformation, et mediterende barn har mistet hovedet og fået en paddehattesky som erstatning, og et tredje barn kigger betuttet ud mod beskueren efter at have fanget en sky, som var den en fodbold.

Ole Tersløse har med sine arbejder nærmet sig en form for "minimal surrealisme", der ligesom den klassiske surrealisme udstiller absurditeten som grundvilkår for vores tilværelse, men i stærk kontrast til f.eks. Dali skærer Tersløse virkemidlerne ned til det aller mest nødvendige, så værkerne virker klinisk rensede og paradoksalt nok nærmest afklarede alle deres gåder til trods.

Tvetydig skulptur.

Som noget nyt viser kunstneren nu som sagt også en enkelt skulptur, der danner tvetydige kommentarer til billederne, idet den genbruger elementer fra disse, men på en måde, der vender op og ned på deres betydningsdannelser.


Skulpturen forestiller en menneskelignende, halvtopløst organisme, der flyder ud af et æg. Æggeformen danner associationer til det eneste billede, der ikke viser skyer, men derimod en lille spurv, der bliver skudt af et suicidalt barn. Specielt for dette billede er det ellipseformede format "presset sammen" i den ene ende, så det minder om omridset af et æg.

Dødssymbolikken i form af fuglen, der bliver skudt, er nu erstattet af en frugtbarheds- eller måske snarere fødsels- eller skabelsestematik, da livet i bogstaveligste forstand flyder ud af ægget. Den ejendommelige organisme synes imidlertid ikke at være ufarlig, idet den retter en pistol mod beskueren. Pistolen er magen til det våben, det suicidale barn i billedet skød fuglen med, og man spørger derfor uvilkårligt sig selv, om den nyfødte vil hævne drabet på sin mor.

Man må undre sig, over hvad det er for en organisme, skulpturen forestiller, og spørge, om den overhovedet er livsduelig. Og hvordan kan den finde ud af at bruge pistolen, for den har ingen øjne, der kan registrere en eventuel modstander? Objektet er både formelt og indholdsmæssigt "Lost in the Clouds", og samler således udstillingens tematik i et enkelt greb.

Et spil med uklare regler.

Hvad enten Tersløse arbejder med billeder eller som nu til dels også i skulpturer, griber han arbejdsprocessen særdeles atypisk an. Som én ud af ganske få kunstnere på verdensplan skaber Ole Tersløse sit billedunivers i avancerede computerprogrammer, der også bruges til computerspil og animationsfilm.

De færdige værker printes i fotografisk teknik, når der er tale om billeder, og skulpturen er fremstillet som et kæmpemæssigt 3d-print.

Billederne og skulpturen er lavet i de samme computerprogrammer, og ved at bruge den samme pistol både som et element i billedet og som en del af objektet, skaber Tersløse et ejendommeligt flow fra det ene medie til det andet. MEN hver gang noget genbruges i Tersløses univers, danner det nye betydninger. "Det samme" bliver altid til noget andet.

Ole Tersløse spiller konsekvent på beskuerens tvivl og usikkerhed. Hver gang, man tror, at man forstår pointen i hans billedkunstneriske spil, udfordrer spillet os på en ny måde. "Reglerne" bliver hele tiden omformuleret til trods for kunstnerens enkle og afklarede billedsprog.


"Lost in the Clouds" refererer derfor ikke blot til den aktuelle billedserie, men kan bruges som en forståelsesramme for hele Tersløses produktion, idet han opsøger forvirringen, usikkerheden og tvetydigheden. Hans kunst er en bestræbelse på at indfange det gådefulde og magisk uforklarlige, som opstår, når tilsyneladende enkle kunstneriske greb og motiver åbner op for en verden, der viser sig at være langt mere kompleks, end vi troede.

Troels Laursen


Ole Tersløse er uddannet fra Kunstakademiet i København i 2000. Han er bosiddende i Hjørring, og har haft talrige gruppe- og soloudstillinger i Danmark, Paris, Norge, Sverige, Berlin og USA. Han har solgt til og modtaget legater fra Statens Kunsfond. Skive Kunstmuseum, Vendsyssel kunstmuseum, og Viborg Katedralskole har hans værker i deres samling.