Troels Laursen

Troels Laursen

Om bloggen

Et billede siger mere end tusind ord.
Siger man.
Et kunstværk er til i rummet, og en tekst er til i tiden.
Et kunstværk står i et rum, mens en tekst fortæller i tid. Men kan man forene rum og tid?
Poesi er et talende billede, mens kunstværket er stum poesi.
Kan man krydse tavshed og tale?
Måske.
Poesien. Teksten.
Det er i hvert fald mit ærinde - med andre ord kunst i ord og kritík.

Installation Art - between Image and Stage

AnmeldelserPosted by Troels Wed, March 09, 2016 11:59:38

Kunsten som billede og scene

af Troels Laursen

Anne Ring Petersen

Installation Art

- between image and stage

518 sider pris: 450;-
Museum Tusculanums Forlag

Bogen udkom først på dansk (2009) og var dermed den første danske udgivelse, der sætter sig for at skildre og gennemgå installationskunsten som kunstform. Denne udgave er en engelsk version, hvor der er tilføjelser og uddybninger der kommet til siden den danske udgivelse.

Og det gør den godt og overbevisende.

Installationskunsten har gået sin sejrsgang verden over, og er her i det 21. århundrede en både vel- og anerkendt bestanddel af samtidskunsten. Med påvirkning fra og udveksling mellem billedkunst på den ene side og performanceteater på den anden befinder installationskunst sig, som bogens titel viser, netop i feltet mellem billede og scene.

Bogen er en grundig undersøgelse af installationens grundkarakter, som et passageværk (crossover eller en rite de passage, som tænkt af etnografen Arnold van Gennep), der tvinger beskuer ud af de vante ramme om perspektiv (hvor kunstnere tidligere bestemte beskuerens oplevelser ved centralperspektivet) og give beskueren et andet forhold til tiden, der bliver fra øjeblik til øjeblik og et andet forhold til rummet, som bliver til mellemrum og en overgang i åbne og latente muligheder.

Med installationen er der tale om et multiperspektiv, med udgangspunkt i den engelske male David Hockneys tanker om mange ”synspunkter” og perspektiver i stedet fro den traditionelle tanke om kun en synsvinkel eller perspektiv i det værk. Og den bliver en rite. Og som sådan tiltaler den det moderne, hvor fokus er ude og det spredte og individuelle har taget over og hvor enhver tager sig selv og sin egen omverden med sig ind i værket.

Og derfor viser Anne Ring Petersen også afgørende forbindelser til andre kunstarter, især teater (blandt andet eksempliceret ved teaterforestillingen ”Woyzeck”) og performance, hvorfra der hentes inspiration til og fra hinanden.

Undervejs søger hun kulturhistoriske forklaringer på, hvorfor installationskunsten er opstået og blevet så udbredt i lige netop i vor tid. Installationskunst er et ret nyt fænomen, der først opstod som genre i løbet af 60’erne og 70’erne. Siden hen har den udviklet sig til en af vor tids mest udbredte kunstformer. Den er attraktiv for kunstnere fra hele kloden, fordi den har et uendeligt varieret udtryksspektrum og indbyder til eksperimenter; den er eftertragtet af kunstinstitutionerne på grund af sine spektakulære virkninger og evne til bestandigt at forny sig og sætte nye genrevarianter i verden; og den tiltrækker publikum, fordi den er sanseligt pågående og involverer beskueren på en mere kropslig og aktiv måde end vanligt. Og alt det fremviser bogen på fornemste vis, ved at rumme gedigne gennemgange af hvad der tidligere er skrevet og ment om installationskunsten og via fine analyser af installationer af bl.a. amerikaneren Bruce Nauman, som har haft stor indflydelse på den danske kunstscene via Værkstedet Værst og Hotel Pro Forma, som også er repræsenteret sammen med Olafur Eliasson, især hans store installation i London – ”The Weather Project” (2003-04), og Jeppe Hein, hvis værker som oftest sættes i gang af beskuerens tilstedeværelse i rummet og Kirsten Justesen med hendes kropskunst, samt en længere række andre gode og kendte kunstnere fra ind og udland.

Der er også et ganske tankevækkende og spændende afsnit om oplevelsesparkernes indflydelse på kunsten og vice versa. Fra Disneyland til Bonbonland, hvor man går ind i ”værket” med hele kroppen, gennem hvilken man så selv undersøger omgivelserne.

Bogen er resultatet af en doktordisputats, men det skal man ikke lade sig skræmme af, for bogen letlæst i sin velskrevenhed.

Bonusinfo:

Anne Ring Petersen er lektor i moderne kultur ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet. Hun er uddannet mag.art. i kunsthistorie og er ph.d. på en afhandling om forbindelserne mellem moderne billedkunst og storbykultur.