Troels Laursen

Troels Laursen

Om bloggen

Et billede siger mere end tusind ord.
Siger man.
Et kunstværk er til i rummet, og en tekst er til i tiden.
Et kunstværk står i et rum, mens en tekst fortæller i tid. Men kan man forene rum og tid?
Poesi er et talende billede, mens kunstværket er stum poesi.
Kan man krydse tavshed og tale?
Måske.
Poesien. Teksten.
Det er i hvert fald mit ærinde - med andre ord kunst i ord og kritík.

Bog om Jens Chr. Jensen

Bogudgivelser & KatalogteksterPosted by Troels Sat, February 23, 2019 09:55:27


"Fra en ny kant" er titlen på en ny bog, som kunstneren Jens Chr. Jensen, der i år flyder 70 år, har arbejdet på sammen med sognepræst og kunstanmelder, Troels Laursen, der gennem flere år skrevet om kunst i NORDJYSKE MEDIER og i magasiner, som MAGASINET KUNST og KUNSTMAGASINET JANUS.

Han gennemgår Jens Chr. Jensens værker gennem tiden og peger på centrale temaer i kunstnerens billedunivers.

Jens Chr. Jensen, er opvokset på landet, og det har lagt grundlaget for hans interesse for naturen og senere har haft afgørende indflydelse på hans kunstneriske virke. Han begyndte med maleriet, senere blev det til assemblager, som igen blev til skulpturer, som blev større og større, og senest kom så land arten til.

Det er ofte en stor mængde af det samme materiale, som samles til en helhed, hvorefter materialerne bliver delvis ukendelige ved første øjekast. Bor og arbejder i Ikast. Han har udsmykket pladser og kirker og deltaget i udstillinger over hele landet og udlandet.

Bogen blev præsenteret ved en mindre sammenkomst onsdag d. 20. februar i Kunstpakhuset, Ikast.


Udover Troels Laursens tekst om kunstnerens billedunivers, indeholder bogen et kapitel af tidl. redaktør Steen Hebsgaard, om Kunstpakhuset i Ikast, som kunstneren har været involveret i og som gennem tretten år er forvandlet fra et pakhus på stationen i Ikast, til et levende kunstbygning med udstillinger af anerkendte kunstnere.

Fra en anden kant - Jens Chr. Jensen

af Troels Laursen

117 sider, med mange illustrationer

Dansk/engelsk tekst

Pris: 180,- kr

Bogen vil kunne ses og købes i en række galleri fordelt over landet: Galleri Progres v. Horsens, Galleri Pi, København, Galleri Salshus, Nors, Kunstpakhuset Ikast, og kunstmuseer som, Janus Vestjyllands Kunstmuseum, Tistrup og Kunstetagerne, Hobro.Flower Children - Ole Tersløse

Bogudgivelser & KatalogteksterPosted by Troels Fri, June 05, 2015 07:31:27

På det store italienske site for kunst www.wheresart.net - kan du nu læse min tekst om Ole Tersløse Jensens nyeste værker - Flower children -

http://www.wheresart.net/index.php/the-pool/397-denmark-troels-laursen-presents-ole-terslose

Sitet er en international side, hvor kuratorere tjekker nye talenter og selv skriver om nye....Oles værker kan i øvrigt ses fra den 6. juni i Kunstbygningen i Vrå, på udstillingen "Realisme - NU".


God fornøjelse.in the air

Bogudgivelser & KatalogteksterPosted by Troels Sat, May 24, 2014 15:01:34

IN THE AIR

Essay for Sol Kjøk & Peter Max-Jakobsen
in Galleri Oxholm, Copenhagen, may and june 2014

The same things can arise simultaneously in several different places independently of one another. There is no original one and the rest copycats. That certain phenomena occur in many places at once, separately, can be ascribed to the zeitgeist: these ideas are in the air − this is how it is right now. Simultaneous discovery. That's what's at work in this show, and hence its title: IN THE AIR.

These ideas are swirling about in the air to be captured by whoever can tune into their frequency.

The two exhibiting artists, Sol Kjøk and Peter Max-Jakobsen, both had the experience of encountering something of their own in the other person's work.

They share the central element of the human figure.

Each in their own way, both artists use the movements and positions of the outer body to convey human beings' inner states. Movements become intimations, indefinable and incomplete, and so their figures seem to be in perpetual motion.

Floating in empty space, gingerly and without earth connection, these airborne bodies are detached from all spaces other than those forming around them.

The human figure is a subject that is always ready at hand for the artist. The self-portrait has a central place in art history. In the human face/portrait, the artist can express the universal through the individual.

Kjøk and Max-Jakobsen, however, do not focus only on the face, but on the whole body, either depicted its entirety or as a flurry of limbs.

While Kjøk's images typically show "recognizable" bodies that are interlaced as complete human forms, each with expressive faces, Max-Jakobsen tends to render his figures in a sketch-like, jerky manner that allows the viewer to observe the movements as they unfold.

Generally, both artists' figures are nude. Thus removed from time and place, they become pure descriptions of the body and the human being.

Simultaneously contemporary and eternal, these bodies open up a space for transcendence and expansion of the mind where the human condition is altered.

Free of time and space, they speak directly of existence and the fundamental human lot.

With the language of the body, inner landscapes emerge through the figures' interactions.

Whether standing alone, as in most of Max-Jakobsen's works on view here, or linked with other bodies, as in Kjøk's pieces. The work speaks of that which cannot be said, the indefinable charge pulsing between movements and bodies. That which is in the air.

Kjøk's human figures are very expressive in their movements, allowing the viewer to perceive and partake in the entire interaction between them.

Max-Jakobsen's figures may seem closed off and inward-looking, and yet they serve as mirrors where the spectators see reflections of themselves and the surrounding world.

The air is "the void" where everything takes place, for both artists' figures.

The air is the medium where light is refracted and sound waves take shape. While invisible, the movements of light and sound in air impact humans, and interferences arise. The wave, whether of light or sound, changes direction, takes another form and moves on. The human bodies are left behind. Touched and affected. Stirred by that which is in the air.

Plants convert carbon dioxide in the air into oxygen, which land animals inhale and transform back into carbon dioxide, and so a perpetual circular movement occurs in the air.

Are we to paint what's on the face, what's inside the face, or what's behind it? - Pablo Picasso

The circle, which has a prominent place in both artists' pictorial universe, can be read as the ultimate symbol of air or as a sound wave reverberating like rings in water. The theme appears in many variations and forms in the imagery of both exhibitors.

Despite the close proximity of bodies, isolation and introversion are central in both oeuvres. The bodies constitute an ever-circling sphere − searching, without seeing each other, as the gaze flits here and there.

In Kjøk's work, the circle can read as a confining chrysalis that must be broken and penetrated for the metamorphosis to occur. Or the circle/chrysalis may represent the comfort zone where that which hovers in the air can be expressed between the bodies and their souls.

The string that traces the circle or from which the chrysalis is suspended can be seen as the umbilical cord that gives nutrition and life or as the thread that holds a person together and connects one to the world.

The circle represents the individual in the community and human interactions in the back and forth between the two extremes: the perpetual circling between the outer and the inner realms. It’s about what occurs in the air.

For Max-Jakobsen, the circle has been present throughout most of his career as a fundamental symbol in his explorations and attempts at finding what is in the center. Max-Jakobsen does not depict people from the outside, but from the inside. From the very core of the human soul, where twisting and slithering forms sprout forth. And the viewer gets pulled into this eternal circle and becomes part of it. Like the rings that Max-Jakobsen places on and inside his human figures, the opposite poles end up in the same point.

While Max-Jakobsen's scenarios on view here consist of fewer figures than Kjøk’s, the movements of multiple limbs create a sensation similar to what occurs between full bodies, and so even the solitary figure appears to be in a context of others. And always in relation to something else: in relation to that what’s in the air.

Art does not reproduce what we see. It makes us see. Paul Klee

The air is an accumulation of gases, particles and fumes that constitute the atmosphere of the Earth. The space where humans live and breathe.

Troels Laursen

Art Critic and Writer

MA/X - Morten Andersen & Peter Max-Jakobsen i Galleri Wolfsen november 2013

Bogudgivelser & KatalogteksterPosted by Troels Mon, November 11, 2013 20:08:53

MA/X – Collab

November 2013 Galleri Wolfsen, Aalborg

Prolog:

Udstillingen MA/X er en sjældenhed.

Her er det ikke bare to kunstnere, der udstiller side om side, og som derved spiller op mod hinanden eller supplerer hinanden.

Denne udstilling er speciel derved, at de to kunstnere, Morten Andersen og Peter Max-Jakobsen, er to meget forskellige kunstnere, der tager deres udgangspunkt hvert sit sted i kunsten.

Morten Andersen kommer fra urban-artens ofte splittede og centrumløse univers, mens Peter Max-Jakobsens fokus er på mennesket og dets krop/tilstedeværelse i verden.

Og alligevel har de til denne udstilling formået at lave fællesværker, der som en hybrid viser deres to forskellige universer gå op i en enhed, samtidig med at vi kan nyde dem hver for sig.

FØR

Før var menneskets verdensbillede altid af mytisk-religiøs art. Naturfænomener blev beskrevet i form af myter, hvor naturen og dens hændelser er personificeret og tilskrevet guders eller dæmoners handlinger. Man var ikke så interesseret i Universets form og struktur som i dets tilblivelse og forandringer. Opfattelsen var, at verden var dynamisk og omfattede ofte en kosmogoni eller skabelsesmyte.

Senere, hos de tidlige græske naturfilosoffer, skete der en afmytologisering af verdensbilledet, idet man søgte at fremstille det rationelt og naturalistisk, uden brug af guder og dæmoner. Verden var ordnet og lovbundet, og man interesserede sig i højere grad for dens struktur end for dens skabelse.

Senest, i 1920'erne, indtraf en drastisk omvæltning i det videnskabelige verdensbillede; dels med accepten af Einsteins almene relativitetsteori, dels med erkendelsen af, at Universet ikke er statisk, men stedse udvider sig. Med disse indsigter blev grunden lagt til det moderne billede af Universet, som på afgørende vis adskiller sig fra alle tidligere forestillinger.

NU

Nu er centrum væk. Centrum har flyttet sig, og i mangel af bedre bliver centrum flyttet over i mennesket selv. Over i individet.

Verden er nu uden centrum, uden mål og mening, og hvis der er mål og mening, så skal mennesket selv finde den. I og af sig selv.

Alt bliver splittet til atomer.

Enorm frihed finder sted. En frihed, der slipper masser af angst løs - men også en masse kræfter.

HER

Her er det, at de to kunstnere mødes.

I en fælles søgen, fra hver deres sted, efter et centrum - og i en søgen efter formen for det centrum. En form, der opstår af trekanter, cirkler og firkanter. Og menneskets egen krop. I dele. Og udsnit.

Her er det, at de to kunstnere, som vises på denne udstilling, er nu: Midt i tabet af midten. Det hele er splittet op i geometriske former, og med mange farver; som i en anden kaosteori, der ikke har en speciel retning eller et centrum, men bare udvikler sig i det uendelige, med ganske få variationer.

Det er deri mennesket skal finde sig selv, som et selv.

MA/X collab

Al god kunst rammer os som en erindring – som noget, der kom til os. Vi mindes om noget, vi havde glemt, vi vidste.

Morten Andersen, Berlin

Pars pro toto

En af ”Kubismens” fædre, Juan Gris, siger et sted: ”der findes ingen former mere ekspansive end cirklen – eller mere koncentrerede end trekanten…” Det er måske en del modsat af, hvad vi sådan ellers tænker om former, da cirklen vel er en lukket form, og trekanten takket og uden centrum. Cirklen er uden ende, og trekanten kan stå fast eller stå på spidsen, og alt kan ske. Den tanke er gammel.

For Platon var den rette linje, cirklen og andre matematiske former eksempler, der kun findes perfekte i ideernes verden. De matematiske figurer, vi kan se i den fysiske verden, er til gengæld kun ufuldstændige billeder af ideerne. På den måde kunne Platon forklare rummet. Med fladerne.

Disse forskellige figurer, hvoraf trekanten er elementær, udgør verdensaltets dimensioner. De geometriske grundformer og grundstofferne korresponderer således. Terningen svarer til jords elementære form; ligeledes svarer pyramiden til ilds elementære form. Hvilken geometrisk form, som bedst svarer til henholdsvis luft og vand, overlod Platon (med en vis ironi) det til læseren selv at afgøre.

Disse er naturligvis ikke atomernes sande former, men det viser sig, at de danner nogle af de sande former for pakkede atomer og molekyler, nemlig krystaller.

Og således er trekanten, firkanten, cirklen og de geometriske former, som optræder i Morten Andersens værker at betragte som gengivelser af ideer, fra den perfekte verden, som vi kan skue ind i via hans leg med disse mønstre af geometriske former. De viser helheden ved at vise delen. Eller som de gamle sagde det: Pars pro toto.

Og selv om en rektangel er en rektangel hos Morten Andersen, og han kun kan presses til at sige, at hele værket ikke forstiller noget, og at det mere handler om en oplevelse, hvor man kan lade fantasien løbe rundt i geometrien -hvor geometri jo betyder ”jordmåling”- vil den altid og alligevel være med til at danne (nye) genkendelige billeder inde i hovedet på beskueren. Billeder, som bliver til tanker og personlige følelser og skaber en sindstilstand.

Hos Morten Andersen bliver de geometriske figurer som alfabetets tegn til ord og erkendelser. De geometriske former bliver til lemmer og kropsdele, der bliver til delen, der udgør helheden. Pars pro toto bliver til et portræt af mennesket nu og her.

MA/X collab

”Et billede lever kun for den, der betragter det”

Peter Max-Jakobsen, Lørslev

Kunstnere har i deres værker til alle tider udforsket kroppen, fra forhistoriske frugtbarhedsfigurer til den moderne tids eksperimenter med body-art. Deres værker er ikke kun udtryk for kunstnerens personlige stil, men er også en afbildning af forskellige kropsopfattelser gennem historien. Kroppen fungerer så at sige som et symbol for de skiftende kulturelle sammenhænge, der præger et givent tidspunkt i historien.

I Peter Max-Jakobsens værker er der en arm her, et ben der, og så atter en arm eller et ben, og man kan kigge sig svimmel på, om det nu er det samme ben, der har flyttet sig, eller om armen faktisk tilhører en helt anden figur end den første..? Det hele er splittet op og lagt ind, så (nye) bevægelser og sammenhænge opstår. En del af et menneske fortæller om hele mennesket. Pars pro toto.

Bevægelserne, der både er set fra siden og som oftest fra oven, bliver til lag. Lag, der undersøger stedet mellem menneskets væsen og menneskets hylster. Mellem menneskets natur og kroppens anatomi.

Hos Peter Max-Jakobsen er anatomien (derfor) ikke korrekt, men kan umiddelbart synes sådan. I arbejdet med at gengive en figur uden brug af skitser eller forlæg opstår en mængde lag med rettelser og tilføjelser. Rettelserne bliver i processen essensen af figuren. Skitsens lag bliver til selve værket. Mennesket hos Peter Max-Jakobsen skildres ikke kun som en krop og en række lemmer, men bliver også til en art psykologisk portræt. Værkerne, med alle deres lemmer og kropsdele, bliver til delen, der udgør helheden. Pars pro toto bliver til et portræt af mennesket nu og her.

Morten og Peter – collab - fællesværkerne

Kroppen sanser og modtager indtryk fra verden omkring os. Kroppen er en vigtig del af det sprog, vi har til at kommunikere med vores omverden. Kroppen har et sprog.

Med kroppen fortæller vi, hvem vi er, og hvor vi kommer fra. Gennem iscenesættelse af kroppen, gennem attitude, tøj og udsmykning, signalerer vi personlighed og tilhørsforhold. Kroppen er altså ikke så naturlig, som man umiddelbart tror. Den er ikke fast og stabil, men foranderlig. Den er en del af kulturelle, sociale og historiske forhold. Den afspejler samfundsnormer og magtforhold mellem generationer, køn og klasser. Vores krop ser anderledes ud i dag end for 100 år siden. Og der gælder andre normer og idealer for kroppens udseende og opførsel.

De moderne kunstnere bryder med den realistiske og klassiske tradition. De omsætter kroppen til geometriske former, forenkler, fragmenterer og deformerer kroppen. Grænserne for, hvordan man kan afbilde mennesket, bliver flydende. Den levende krop dukker op som spor i kunsten, eller som kunstværk i sig selv. Kunstnere iscenesætter kroppen og sætter fokus på forhold, der fortæller om, hvad det vil sige at være menneske. Om vores tanker, følelser og forestillinger og om, hvordan vi definerer os selv i forhold til andre. Hvad vil det sige at være mig, dig?

Kunsten undersøger køn, identitet og seksualitet. I takt med den teknologiske udvikling opstår nye kunstformer. Endelig er kroppen i moderne kunst ikke kun til stede som motiv. Kunsten inddrager også os som beskuere. Fokus er ikke

længere kun på værket, men også på vores egen krop i forhold til værket. På vores perception, vores sanser og vores tilstedeværelse i rummet.

Moderne kunst forholder sig derfor på en eller anden måde til dig som krop og som menneske.

Morten Andersen og Peter Max-Jakobsens - (fælles)værker er med andre ord et sindelagsportræt, hvor menneskets eksistentielle ensomhed står klart, samtidig med at menneskets overladthed til den anden er tydelig. Værkerne bliver til et portræt af menneskets natur og væsen.

MA/X collab

”Abstrakt kunst findes ikke, du må altid begynde med noget”

af Troels Laursen, www.troelslaursen.dk

Isotop

Bogudgivelser & KatalogteksterPosted by Troels Sun, September 01, 2013 14:31:13
I forbindelse med Isotop Art Groups udstillingen "Isotop 2013" på Vendsyssel Kunstmuseum er der udkommet en lille bog om kunstnere bag og selve udstillingen. Bogen kan fås på museet, for 50,- kr og er på engelsk. Der er et forord af museets direktør Sine Kildeberg og tekst af mig.
En dansk udgave af bogen ligger på kunstnergruppens hjemmeside: http://www.isotopartgroup.dk/Udstillingen kan ses til den 20. oktober 2013
Åbent alle dage 11-16, mandag lukket i vinterhalvåret.

Mine udgivelser

Bogudgivelser & KatalogteksterPosted by Troels Fri, July 19, 2013 14:18:32

Long essays and/or books:

“Isotop” – text for catalogue about artist Christian Finne, Rudolg Pötters, Tanja Kjærgaard Jensen and Ole Tersløse and Peter Max-Jakobsen. August 2013

”Naturen og Lyset, Anita Houvenaeghel”. Per Kofods forlag 2012.

“Amorismer – small- medium – large” - text for catalogue about artist Sys Svinding, Anette WierSusanne Aamund, Christian Svendsen and Christina Mosegaard, 2011 Galeri Provence, Vadum.

“Stoflige Refleksioner” - text for catalogue about artist Christina Mosegaard, Viborg Stiftsmuseum, may 2010.

“Menneskets Natur” Peter Max-Jakobsen, – text for the book to the exhibition ”Menneskets Natur” at Vendsyssel Kunstmuseum, Hjørring, Forlaget Gibbons marts 2010.

”In mente” Jacob Rantzau, text for catalogue, Galerie Wolfsen, Aalborg (in Danish and English) 2008

“Raghild Dalsgaard” - text for catalogue, Gallerie Provence, Vadum, 2007

"Ludmilla Balfour" - text for catalogue, Gallerie Provence, Vadum, 2007

´"Dansk Kunst 07”, - Gyldendal 2007, ed. Torben Weirup, 2007

"Frank Bach Nielsen" - text for catalogue, Gallerie Provence, Vadum, 2006

"Poetry" - text for catalogue for exhibition at “Grotto Pavilion, St. Petersburg, Russia, 2006 about artist: Pia Andersen,Ludmilla Balfour, Lasse Drevsholt and Frank Bach Nielsen Gallerie Provence, Vadum, (in English and Russian)

"Breaking Point" - text for catalogue and Exhibition , Galleri Alstrup, Farsø 2006, for the artist group, Anthony Walker Break, Breaks Forlag